List dating sites usa Free sex chat cali

Para los hawaianos, este sitio tiene un significado cosmológico, ya que encarna el vínculo de parentesco entre los hombres y la naturaleza, cuna de la vida y tierra de albergue de los espíritus después de la muerte.Dos de sus islas, Nihoa y Makumanamana, poseen vestigios arqueológicos que atestiguan la presencia de asentamientos humanos y la ocupación del suelo antes de la llegada de los europeos.DISCLAIMER: This page is compiled from Russian Brides Cyber Guide visitor's comments only.All messages posted tell about personal experiences of their authors, and not necessarily reflect the position of Russian Brides Cyber Guide PLEASE NOTE: Photos used in most scams belong to other people.

Het is een voorouderlijke omgeving door de verwantschap tussen mens en natuur en men gelooft dat het de plek is waar leven ontstaat en geesten terugkeren na de dood.source: UNESCO/ERI Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0 パパハナウモクアケアはハワイ諸島から北西約250㎞に位置し、海抜の低い小さな島々と環礁群が1931㎞もの長さに連なる、広大で隔絶された海洋保護地域である。人と自然が密接に関わるというハワイ先住民文化にとって、命が生まれ死後に魂が帰る場所と考えられており、現存するハワイ先住民文化の精神的な世界観や伝統にのっとった極めて重要な場所でもある。なかでもニホアとモクマナマナの2島には、ヨーロッパ人が到来する以前の住居などの考古遺跡が残っている。海洋には広大なサンゴ環礁、深海には海山や海中に沈んだかつての島など、特徴的な地形が見られ、多様な生物が生息している。 source: NFUAJ Papahānaumokuākea is een uitgestrekt en geïsoleerd lineair cluster van kleine, laaggelegen eilanden en atollen, met daaromheen de oceaan.Het gebied ligt ongeveer 250 kilometer ten noordwesten van de belangrijkste Hawaïaanse archipel en strekt zich uit over ongeveer 1.931 kilometer.Op twee van de eilanden, Nihoa en Makumanamana, zijn archeologische vondsten gedaan die betrekking hebben op pre-Europese nederzetting en gewoonten.Source: Brief synthesis Papahānaumokuākea is the name given to a vast and isolated linear cluster of small, low lying islands and atolls, with their surrounding ocean, extending some 1,931 kilometres to the north west of the main Hawaiian Archipelago, located in the north-central Pacific Ocean.