Cm punk dating lita again

او حتی از دل ریو خواست که مانی این د بنکش را که در همان شب برده بود را نقد کند ولی پانک او را زد و نتوانست این کار را بکند.

cm punk dating lita again-70cm punk dating lita again-72

وی بعد از رویال رامبل سال ۲۰۱۴ با نارضایتی، کمپانی دبلیودبلیوئی را ترک کرد.در دسامبر ۲۰۱۳ گزارش شد که او با ای جی لی در ارتباط است.بعدتر خبر نامزدی آندو پخش شد و در تاریخ ۱۷ می ۲۰۱۴ هم پانک اعلام کرد که در ماه ژوئن با اِی‌جِی ازدواج خواهد کرد.در هفتهٔ بعد سی ام پانک با دخالت جنرال منجر موقت راء، بازی را واگذار کرد و کمربند را از دست داد.او در رویال رامبل ۲۰۱۲ با شکست دالف زیگلر، قهرمانی خود را حفظ کرد و در هفته‌های بعدی به استوری خود با زیگلر و جان لورنایتس (جنرال منجر راء) پایان داد.