Ang lihim ng ang dating daan

At hindi na nga magiging batas ang Kalayaan sa Impormasyon.At nasaksihan natin ang isang matandang gawain kung saan pinarupok ng pamahalaang Arroyo and demokraistema na nararapat lamang nilang bantayan, ang sistemang iyon ay hindi masasabing malaya.At gaya ng nabanggit na, ang Kalayaan sa Impormasyon ay ipinanukala 14 taon nang nakakalipas sa tulong ng mga civil society groups at ng midya.Isa itong halimbawa kung gaano ang isang MALAKING pamahalaan ay hindi masaya sa mas bukas at mas maraming pananagutan.

ang lihim ng ang dating daan-19ang lihim ng ang dating daan-53

Ang huling sesyon ng Kongreso ng Pilipinas ay matatandaan dahil sa kabiguan nitong maipasa ang panukalang batas tungkol sa Kalayaan sa Impormasyon, isang mahalagang batas na magpapatupad ng isang alituntunin ng pagsiwalat sa mga pamamalakad ng pamahalaan.Kamakailan lamang noong ang dating tagapangasiwa ng NEDA na si Romulo Neri ay tumangi na magbigay ng karagdagang detalye tungkol sa kanyang pakikipag-usap sa Pangulong Gloria Macapagal-Arroyo sa mga usapin tungkol sa kontrobersiya sa ZTE-NBN at sinasabing ito ay isang “pribilehiyong ehekutibo”.Dahil dito makikita na ayaw ng pamahalaan na makita ng publiko ang mga kalansay ng kanilang pamamahala.Ang pagpapaliban ay naganap matapos bilangin ng Kalihim-Heneral ang 128 na nagsidalong kinatawan para sa sesyon na iyon, na hindi sapat para sa isang quorum.ang hindi pagsasapasa ng panukalang batas sa usapin ng palagiang pagliban ng mga tao sa pamahalaan (katulad ng sa kaso ng mga lumiban na kinatawan) at nagpanukala na ipasa ito sa pamamagitan ng isang People's Initiative.